Περισσότερες Πληροφορίες
ΧΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ 4000 - 4500 K Λευκό