Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

H Εταιρεία Αφοί Α. Πετρόπουλοι Ο.Ε δεσμεύεται να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα σας και να τηρεί τις σχετικές διατάξεις περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, όπως ισχύουν.

Υπεύθυνος Επεξεργασίας

Η Εταιρεία «Αφοί Α. Πετρόπουλοι Ο.Ε», με το διακριτικό τίτλο «Electronline», που εδρεύει στη Καλλιθέα επι της οδού Σολωνος 100 , στην Ελλάδα (ΑΦΜ: 800496513/ ΔΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ), Αρ. ΓΕΜΗ: , τηλ.: 2109426353

 Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγουμε

Δεδομένα που συλλέγουμε απευθείας από εσάς στο πλαίσιο της διενέργειας συναλλαγών σας με την Εταιρεία, μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματός, ELECTRONLINE   είναι η διεύθυνση στην οποία θα αποσταλούν τα προϊόντα, ο αριθμός σταθερού ή κινητού σας τηλεφώνου, η ηλεκτρονική σας διεύθυνση). Στην περίπτωση που επιλέξετε η πληρωμή σας να γίνει μέσω πιστωτικής κάρτας, το electronline.eu σας κατευθύνει στην ασφαλή σελίδα της συνεργαζόμενης τράπεζας. Ως εκ τούτου το ονοματεπώνυμο του κατόχου, ο αριθμός, η ημερομηνία λήξεως της κάρτας, καθώς και ο τριψήφιος κωδικός ασφαλείας δεν συλλέγονται, ούτε υπόκεινται σε επεξεργασία από την Εταιρεία.

  • Δεδομένα που συλλέγουμε απευθείας από εσάς κατά την εγγραφή σας στην ιστοσελίδα electronline.eu. (Όνομα, Επώνυμο, Διεύθυνση, Πόλη/Περιοχή, Τ.Κ, Κινητό Τηλέφωνο, E-mail,).
  • Δεδομένα που συλλέγουμε απευθείας από εσάς, αν επιλέξετε να εγγραφείτε ή να συνδεθείτε στο electronline.eu χρησιμοποιώντας μέσα κοινωνικής δικτύωσης (π.χ. Facebook). Στην περίπτωση αυτή συλλέγουμε τυχόν πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την εγγραφή ή σύνδεση σας, για τις οποίες έχετε δώσει στον πάροχο του μέσου κοινωνικής δικτύωσης την άδεια να μοιραστεί με εμάς, όπως το ονοματεπώνυμο σας και τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας. Η συλλογή άλλων πληροφοριών ενδέχεται να εξαρτάται από τον πάροχο του μέσου κοινωνικής δικτύωσης που χρησιμοποιείτε, οπότε παρακαλούμε να μελετήσετε την πολιτική απορρήτου του εν λόγω παρόχου.
  • Κατά την επίσκεψης σας στο electronline.eu, συλλέγονται αυτόματα η διεύθυνση IP (διεύθυνση πρωτοκόλλου Διαδικτύου) του υπολογιστή πρόσβασης, η ιστοσελίδα από την οποία μας επισκέπτεσθε (σύσταση), ημερομηνία και ώρα επίσκεψης, o τύπος προγράμματος περιήγησης και οι ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείτε και το username σας.

Σκοποί επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγουμε

  • Για την ολοκλήρωση των παραγγελιών σας, την τιμολόγησή σας, την διευκόλυνση των παραδόσεων, την εν γένει εκτέλεση των παραγγελιών σας και την εξυπηρέτηση των αιτημάτων σας, σχετικών με την παραγγελία σας.
  • Για την αποστολή ενημερωτικών μηνυμάτων μέσω email, SMS ή άλλων ηλεκτρονικών μέσων σχετικά με νέα προϊόντα και γενικές προσφορές, εφόσον μας έχετε παράσχει τη συγκατάθεσή σας για τον σκοπό αυτό.
  • Για τεχνικούς λόγους, στο βαθμό που αυτό είναι αναγκαίο, για τη λειτουργία και την προστασία της ιστοσελίδας μας ενάντια σε επιθέσεις και την κακόβουλη χρήση.
  • Για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων και των απαιτήσεών της Εταιρείας, ή εφόσον υφίσταται εκ του νόμου υποχρέωση.

Χρόνος τήρησης των προσωπικών δεδομένων σας

Η Εταιρεία διατηρεί και επεξεργάζεται τα δεδομένα σας για όσο χρόνο απαιτείται για την ολοκλήρωση των παραγγελιών σας, την τιμολόγησή σας, την διευκόλυνση των παραδόσεων, την εν γένει εκτέλεση των παραγγελιών σας, την εξυπηρέτηση των αιτημάτων σας σχετικά με την παραγγελίας σας και για τη λειτουργία και την προστασία της ιστοσελίδας μας ενάντια σε επιθέσεις και την κακόβουλη χρήση.

Εφόσον μας έχετε παράσχει τη συγκατάθεσή σας για τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας, προκειμένου να σας αποστέλλουμε ενημερωτικά σχετικά με νέα προϊόντα και γενικές προσφορές, θα τηρούμε τα προσωπικά δεδομένα σας για όσο διάστημα δεν έχετε ανακαλέσει τη συγκατάθεσή σας (βλ. παρακάτω, στην παράγραφο «Τα δικαιώματά σας»).

Εφόσον δεν έχετε παράσχει τη συγκατάθεσή σας για την συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας, προκειμένου να λαμβάνετε εμπορικές επικοινωνίες από την Εταιρεία μας, θα διαγράφουμε τα προσωπικά σας δεδομένα μετά την παρέλευση εύλογου χρονικού διαστήματος, λαμβανομένων υπόψη των υποχρεώσεων της Εταιρείας από την κείμενη νομοθεσία να διατηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα.

Ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων σας

Η Εταιρεία λαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας και ακολουθεί διαδικασίες για να προστατέψει τα προσωπικά δεδομένα σας από οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, λανθασμένη χρήση, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση, γνωστοποίηση, απώλεια, τυχαία/αθέμιτη καταστροφή και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας. Η Εταιρεία προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα σας από τυχόν υποκλοπές στοιχείων με την μέθοδο κρυπτογράφησης στοιχείων SSL (SecureSocketLayer). Η κρυπτογράφηση ισχύει σε όλα τα στάδια και όλες τις διαδικασίες συναλλαγής και αποστολής προσωπικών δεδομένων-στοιχείων από και προς το electronline.eu. Σημειώνεται ότι κατά τη διαδικασία της εκτέλεσης των πληρωμών με πιστωτική/χρεωστική/προπληρωμένη κάρτα, τα στοιχεία της πιστωτικής/χρεωστικής/ προπληρωμένης κάρτας σας καταχωρούνται απευθείας στα ασφαλή συστήματα της συνεργαζόμενης τράπεζας και όχι από την Εταιρεία.

 

Συλλογή και χρήση προσωπικών δεδομένων ανηλίκων

Η δυνατότητα εγγραφής στο newsletter της Εταιρείας απευθύνονται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Εάν διαπιστωθεί ότι έχουν συλλεχθεί οποιεσδήποτε προσωπικές πληροφορίες από ανήλικο, οι πληροφορίες αυτές θα διαγραφούν το συντομότερο δυνατό.

Τα δικαιώματά σας

Μπορείτε να ασκήσετε οποτεδήποτε τα δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, φορητότητας, περιορισμού της επεξεργασίας, εναντίωσης/ ανάκλησης της συγκατάθεσής σας, χωρίς ειδική προς τούτο αιτιολογία, αποστέλλοντας σχετική επιστολή στην Εταιρία τηλεφωνικώς, στο 2109426353, ή μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση  info@electronline.eu  ή/και με έγγραφο αίτημα σας που μπορείτε να υποβάλετε στο κατάστημα της Εταιρείας. Σε περίπτωση άσκησης ενός εκ των ως άνω αναφερομένων δικαιωμάτων σας, η Εταιρεία θα λάβει κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του αιτήματος σας το συντομότερο δυνατό από την υποβολή και ταυτοποίησή του, ενημερώνοντάς σας γραπτώς για την ικανοποίηση του αιτήματός σας, ή τους λόγους που εμποδίζουν την άσκηση του σας σχετικού δικαιώματος ή/και την ικανοποίηση ενός ή και περισσότερων εκ των ως άνω αναφερόμενων δικαιωμάτων σας.

Ειδικότερα για την ανάκληση της συγκατάθεσής σας για την χρήση των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και το link “  ” και τις σχετικές οδηγίες που ενσωματώνονται σε κάθε επικοινωνία μας μαζί σας.

Εάν θεωρείτε ότι παραβιάζεται κάποιο δικαίωμα σας ή υποχρέωση της Εταιρείας αναφορικά με τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας, μπορείτε να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Λεωφ. Κηφισίας 1-3, 11523 Αμπελόκηποι, τηλ. 2106475600, fax: 2106475628)