ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

 1. Τι είναι ο Δείκτης CRI;

  Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)

  Ένα Χαρακτηριστικό που αναγράφεται στις λάμπες LED και πρεπει να ξέρουμε είναι ο δείκτης χρωματικής απόδοσης ή αλλιώς στα αγγλικά color rendering index (εν συντομία CRI), είναι η ποσοτική μέτρηση της ικανότητας μίας πηγής φωτός να εμφανίζει τα χρώματα, σε σύγκριση με μια ιδανική πηγή φωτός ή με το φυσικό φως.

  Σε γενικές γραμμές, το CRI είναι ένα μέτρο της ικανότητας μιας πηγής φωτός να δείχνει αντικειμενικά χρώματα "ρεαλιστικά" ή "φυσικά" σε σύγκριση με μια οικεία πηγή αναφοράς, είτε το φως πυρακτώσεως είτε το φως της ημέρας.

  Το CRI καθορίζεται από το φάσμα της φωτεινής πηγής.

  Ο δείκτης χρωματικής απόδοσης κυμαίνεται από 0-100 και όσο μεγαλύτερος είναι, τόσο πιο πιστά αποδίδονται τα χρώματα των αντικειμένων του χώρου κι αυτό συμβαίνει γιατί η ακτινοβολία της φωτεινής πηγής καλύπτει το μεγαλύτερο τμήμα του ορατού ηλεκτρομαγνητικού φάσματος.

  Πρότυπη φωτεινή πηγή με δείκτη χρωματικής απόδοσης 100 θεωρείται το ηλιακό φως. Το 1948, ο Bouma περιέγραψε το φως της ημέρας ως την ιδανική πηγή φωτισμού για την καλή απόδοση χρώματος, διότι το φως της ημέρας εμφανίζει

  (1) μεγάλη ποικιλία χρωμάτων

  (2) κάνει εύκολη τη διάκριση των ελαφρών αποχρώσεων του χρώματος

  (3) τα χρώματα αντικειμένων γύρω μας προφανώς φαίνονται φυσικά. 

  Το CRI υπολογίζεται επιστημονικά από τις διαφορές στις χρωματογραφίες των οκτώ δειγμάτων χρώματος CIE (CIE 1995) όταν φωτίζεται από μια φωτεινή πηγή και από ένα φωτιστικό αναφοράς της ίδιας θερμοκρασίας συσχέτισης χρώματος (CCT) . Όσο μικρότερη είναι η μέση διαφορά στις χρωματογραφίες, τόσο μεγαλύτερη είναι η CRI.

  Ο δείκτης χρωματικής απόδοσης στις τιμές από 90 έως 100 υποδηλώνει εξαιρετική απόδοση χρωμάτων,  από 80 έως 90 υποδηλώνει καλή απόδοση χρωμάτων και από 50 έως 80 υποδηλώνει κακή απόδοση χρωμάτων.

 2. Τι είναι ο δείκτης IP Στα υλικά;  

  Η κωδικοποίηση IPΧΧ, που ακολουθείται πιο συχνά, έχει 2 ψηφία τα οποία παίρνουν συγκεκριμένες τιμές και ενημερώνουν τον καταναλωτή για την πιστοποίηση που έχει το προϊόν. Αν κάποιο από τα ψηφία έχει την τιμή Χ τότε σημαίνει ότι δεν έχει ελεγχθεί για τη συγκεκριμένη προστασία. Αυτό δεν είναι απαραίτητα αρνητικό, αφού σε κάποια προϊόντα μπορεί να μας ενδιαφέρει μόνο η μία από τις δύο προστασίες.   Ενημερωτικά, τα γράμματα IP σημαίνουν "Ingress Protection", δηλαδή ότι το συγκεκριμένο προϊόν έχει κάποια προστασία από περιβαλλοντικούς παράγοντες (σκόνη, σωματίδια, νερό, χιόνι κ.λπ).

  1. Το πρώτο Χ πιστοποιεί την προστασία που έχει το προϊόν από την είσοδο στερεών σωματιδίων. Παίρνει τιμές από 0-6, όπως φαίνεται παρακάτω.

  0 = Καμία προστασία.
  1 = Δεν μπαίνουν αντικείμενα πάνω από 50mm.
  2 = Δεν μπαίνουν αντικείμενα πάνω από 12mm.
  3 = Δεν μπαίνουν αντικείμενα πάνω από 2,5mm.
  4 = Δεν μπαίνουν αντικείμενα πάνω από 1mm.
  5 = Δεν μπαίνει τόση σκόνη όση να επηρεάσει τη φυσιολογική λειτουργία της συσκευής.
  6 = Δεν μπαίνει καθόλου σκόνη.

  2. Το δεύτερο Χ πιστοποιεί την προστασία που έχει το προϊόν από την είσοδο νερού. Παίρνει τιμές από 0-8, όπως φαίνεται παρακάτω.
  0 = Καμία προστασία.
  1 = Δεν μπαίνουν σταγόνες που πέφτουν κατακόρυφα.
  2 = Δεν μπαίνουν σταγόνες που πέφτουν με κλίση μέχρι 15 μοίρες ως προς την κατακόρυφο.
  3 = Δεν μπαίνουν σταγόνες που πέφτουν με κλίση μέχρι 60 μοίρες ως προς την κατακόρυφο.
  4 = Δεν μπαίνει νερό που ψεκάζεται από όλες τις κατευθύνσεις.
  5 = Δεν μπαίνει νερό που πέφτει υπό πίεση απ' όλες τις κατευθύνσεις.
  6 = Δεν μπαίνει νερό από παροδική πλημμύρα.
  7 = Δεν μπαίνει νερό σε παροδικό βύθισμα υπό δοσμένη πίεση και χρόνο.
  8 = Δεν μπαίνει νερό σε μόνιμο βύθισμα υπό δοσμένη πίεση.